BỆNH VIỆN SAMITIVEJ

Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1994, Bệnh Viện Samitivej nhanh chóng phát triển và được biết đến như một bệnh viện tư hàng đầu Thái Lan. Ở đây, bệnh nhân có thể yên tâm rằng họ được